Θέση:
Βιομηχανική Περιοχή Καστοριάς, Άργος Ορεστικό Τ.Κ. 52057
Διεύθυνση:
info@akf.gr - kastfair@akf.gr
Τηλέφωνο:
+30 24670 22353, +30 24670 23116, +30 24670 44441
Φαξ:
+30 24670 28271