Το Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας κατασκευάστηκε το 2013  για να καλύψει τις ανάγκες  της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, η οποία έως τότε πραγματοποιούνταν στο Εκθετήριο – Δημοπρατήριο Καστοριάς (ΕΔΗΚΑ).

Με την αύξηση, ωστόσο, του ενδιαφέροντος από πλευράς Εκθετών για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, η οποία αναβαθμίστηκε σημαντικά,  τα διαθέσιμα τ.μ. του Εκθετηρίου – Δημοπρατηρίου κρίθηκαν μη επαρκή, με αποτέλεσμα η διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» να προχωρήσει στην κατασκευή του νέου κτιρίου με ίδια μέσα, στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Άργους Ορεστικού.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο, το  οποίο πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη διοργάνωση εκθεσιακών γεγονότων μεγάλου μεγέθους.

Ο συνολικός χώρος του Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας  αγγίζει 13.000 τ.μ., ενώ ο εκθεσιακός  χώρος, που φιλοξενεί τα περίπτερα των Εκθετών, υπερβαίνει τα 8.000 τ.μ.